Verdien av en FTF?

Ettersom vi bor i Sverige følger vi jo en del med på hva som skjer på denne siden av kjølen.

Tidligere i desember har det i Sverige gått en lengre debatt rundt hva slags FTF regler som gjelder og hvilke FTF regler som har blitt tilpasset i de lokale regionene. Dette burde i mitt hode være relativt rett frem, men diskusjonen her har vist seg at om det er noe, så er det hvertfall ikke rett frem.

FTF

Tidligere har vi vært borte i både co-FTF og FTF-eventstyle. Jeg har inntrykket av at disse to begrepene er vel innarbeidet, og jeg ser ikke noen problemer med det. For ordensskyld:

  • co-FTF er når man er flere geocachere som finner cachen først. Fremfor å krangle om funnet, gis alle FTF på den. Dette  er rett og rimelig i mine tanker ettersom man jo tross alt finner den først.
  • FTF-eventstyle er når alle deltakerne får muligheten til å hevde FTF på en cache i en periode etter slippet i forbindelse med et event. Ofte gjelder dette kun noen få cacher som slippes ved et event og ikke alle. Dette er vel egentlig i grenseland, men greit nok da det kan oppfattes som et utvidet co-FTF. Etter et event med cacheslipp går man jo tross alt stort sett i en stor gruppe for å finne cachene.

WCCH, geocaching foreningen i Halmstad, innførte tidligere i år det jeg vil karakterisere som en veldig rar FTF regel: Alle som finner cachen innenfor en time fra første funn får dette registrert som FTF. Det spiller her ingen rolle om det har kommet 30 andre cachere før deg og funnet den; du får FTF uansett. Dette har skapt store debatter i Sverige, og noen veldig sterke reaksjoner.

Hva var bakgrunnen for denne regelen de innførte i Halmstad? Var det noe rasjonelt som ligger bak, eller var det bare et stunt for å bedre statistikken sin? Offisielt var argumentasjonen som ble gitt at det var så mye ukontrollert og uforsvarlig kjøring for å komme først frem til geocachene for å få hevde FTF samt at det å få FTF ikke burde være begrenset til de gamle ringrevene i gamet.

La oss tenke litt på denne argumentasjonen!

  1. De hevder at de innførte reglen for å begrense uforsvarlig og farlig kjøring frem til geocachene. Er folk virkelig så gale at de setter sitt eget og andres liv i fare bare for å få en FTF? Desverre så virker det jo slik i deler av Sverige. Selv har jeg dog ikke opplevd noen slike situasjoner, men nå kan det jo hevdes at vi driver med geocaching i et sivilisert område (les nordre Bohuslän og Østfold). Men, er det en lokal forening eller en CO sitt ansvar å ikke «oppfordre» til et farligere trafikk bilde i forbindelse med et cacheslipp? Ja, til en viss grad er det jo det i den meningen at man ikke skal plassere ut cacher på farlige steder, men man er jo ikke ansvarlige for måten folk tar seg frem mot GZ tross alt. For utplassering på trafikkfarlige steder er det andre regler i Sverige som håndterer det. Jeg vil hevde at det som har sviktet her er folk sin respekt for andres sikkerhet og trafikk-oppførsel og ikke geocachingens regler. De personene som skaper farlige situasjoner her gjør det nok også når de ikke er på FTF jakt.
  2. De vil gi alle en sjanse til å få FTF på en cache. Selv om dette er beundringsverdig så ligger det vel litt i begrepet FTF at dette ikke nødvendigvis er for alle. Vi spiller alle dette spillet på forskjellige måter. Noen jakter FTF som om det er det eneste som er viktig mens andre cacher i ro og mak og heller er ute etter den gode tur opplevelsen. Nå utelukker ikke disse to målene hverandre, men man må foreta et aktivt valg hvordan man vil spille spillet. Det blir litt av det samme som i fotball; man kan spille det på løkka, eller man kan spille det på tippeliga nivå. Spillet er det samme, men målet og ambisjonene er det samme. I FTF jakten er det også en moment av flaks som spiller inn da man bør befinne seg i nærområdet når en cache slippes for å kunne ta FTF. Ved å utvanne begrepet slik man har gjort i denne sammenhengen blir veldig kunstig for min del og ødelegger for de som har genuine FTFer under beltet.

Alt i alt har reaksjonene i Sverige på dette stuntet fra WCCH vært kraftige, og WCCH har i etterkant trukket tilbake denne reglen da resten av Sverige ikke likte den.

Hvordan er det i området der du cacher med slike regler? Finnes det noen lokale tilpasninger som din interesseorganisasjon har gjort, eller er en FTF rett og slett bare First-to-Find?